Varbergs fästning

På Varbergs fästning har det levt och arbetat människor i många hundra år. Det är en mäktig plats på klippan vid havet. Känn historiens vingslag och upplev den bevarade fästningsmiljön.

Wardberg

Berget Wardberg, som fästningen är byggd på, användes under lång tid som vaktberg. Här tändes varningseldar om fienden närmade sig. Ordet ward betyder just vakt och berget fick senare ge namn åt staden nedanför. Kring år 1300 byggdes en borg högst uppe på berget, och detta är den äldsta delen av fästningen. För lite drygt 400 år sedan stod Varbergs fästning klar med sina imponerande murar och bastioner. Halland var på den här tiden danskt och på grund av stridigheter mellan Danmark och Sverige gav den danske kungen Christian IV order om att låta bygga en fästning för att försvara sig mot svensken. Det var alla stadens bönder som fick göra grovjobbet med att bära jord och sten.

Fästningens rum vid havet på Varbergs fästning

Varbergs fästning, foto E. Rusch

År 1618, efter 30 års slit, stod Varbergs fästning klar. Den blev Europas modernaste försvarsanläggning och så mäktig att ingen vågade anfalla. Efter freden i Brömsebro år 1645 har Halland och Varberg varit svensk mark. Kring år 1830 upphörde fästningen att vara militär försvarsanläggning och det fanns planer på att fästningen skulle sprängas. Dessbättre genomfördes aldrig detta och fästningen användes istället som fängelse. Under den stora fångepoken mellan år 1848 – 1881 vistades ca 400-500 interner här samtidigt. Under denna tid byggdes Kronohäktet där fångarna isolerades i varsin cell. Här satt fångar ända fram 1931.

Kulturhistoria

Från att har varit en rätt så hemsk plats för många har Varbergs fästning under 1900-talet omvandlats till att bli ett trevligt och populärt besöksmål. På borggården högst upp på fästningen ligger Hallands Kulturhistoriska Museum med vidunderlig utsikt över Varbergs stad och Kattegatt. Länsmuseet är öppet året runt och har utställningar, museishop och kafé. Utställningarna berättar om Hallands historia, Varbergsskolans konst och huvudattraktionen är det medeltida fyndet Bockstensmannen. Dessutom visas tillfälliga utställningar på olika teman och muséet har även guidade fästningsvisningar och dramatiserade vandringar. Varje sommar anordnas medeltidsdagar. Besök museumhalland.se för information om aktuella program och visningar. Alla våra boendegäster får fri entré till museet under höst och vår.

Kafé och restaurang

På fästningen finns mysiga Kafé Längan, som du hittar bredvid muséet på borggården. Sommartid har vi på Fästningens rum vid havet öppet vårt våffel- och glasscafé. Precis nedanför fästningen, utåt havet, ligger Fästningsterrassen, där du kan njuta av god mat och dryck till en fantastisk havsutsikt.

Förvaltning av kulturarv

Det är Statens Fastighetsverk som förvaltar Varbergs fästning. De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljön bär vår gemensamma historia och även framtid. Statens Fastighetsverk har till uppgift att på ett hållbart sätt ta hand om detta fina kulturarv och förvalta det till kommande generationer.